24 januari aftrap actie School voor Hart op Het Hooghuis locatie Stadion

Eerste reanimatietraining “School voor Hart”

“School voor Hart” is een initiatief van Lions club Oss de Maashorst. In samenwerking met het Hooghuis, Maaslandcollege, SEC, Talentencampus, Rabobank Oss Bernheze en mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting.

Het doel van “School voor Hart” is om reanimatietraining mogelijk te maken voor alle middelbare scholieren in Oss en omgeving.

Een ambulance doet er maximaal 15 minuten over. Gemiddeld is een ambulance er na 10 minuten. Maar als je 10 minuten na een hartstilstand begint met reanimeren is de kans op overleving bijna nihil. Wordt binnen 4 tot 6 minuten begonnen met reanimatie, dan is de kans op overleving zonder schade meer dan 70%. Wat is daarvoor nodig? Burgerhulpverleners.

Wat nu als leerlingen leren reanimeren en weten hoe ze om moeten gaan met een AED?

We hebben vanaf 2016 hiermee de proef op de som genomen bij het Titus Brandsma Lyceum. Dit jaar zijn daar zelfs zo’n 200 leerlingen getraind door de eigen opgeleide docenten.

Maar dat is alleen het Titus Brandsma Lyceum. Er zijn nog 7 middelbare scholen in onze regio met in totaal ongeveer 7.000 leerlingen. Stel dat zij allemaal leren reanimeren. Dat geeft een enorme impuls aan de aanwezigheid van burgerhulpverleners in onze regio: mensen die weten hoe ze moeten handelen bij een hartstilstand. Dat is toch een gouden kans?

Om dit te realiseren moeten leraren worden opgeleid als instructeurs en moeten reanimatiepoppen en oefen AED’s worden aangeschaft als trainingsmateriaal. Scholen willen reanimatieonderwijs wel opnemen in hun programma, maar hoe doen ze dat organisatorisch en financieel? Lionsclub Oss de Maashorst heeft deze handschoen opgepakt met “School voor Hart”.

Op 24 januari vindt de eerste reanimatietraining van docenten op Het Hooghuis Stadion plaats in het kader van “School voor Hart”. Een fantastische aftrap voor “School voor Hart”.

Tijdens deze middag zullen 6 docenten van locatie Stadion een uitgebreide reanimatietraining krijgen. Hierna kunnen zij deze trainingen aan hun leerlingen geven. Op deze wijze kan de reanimatietraining opgenomen worden in het standaard lesprogramma van locatie Stadion.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial